Majutus

Tiigi talus on majutamiseks 24 kohta.

Ait – 3 ruumi – 2, 3, 4 kohaline /võimalus 2 lisakohta/

Sauna kaminaruum – 3 kohta

Saunamaja lisaruum – 2 kohta

Elumaja eraldi sissekäik, kaks omavahel ühendatud tuba – 2 kohta

Suvemaja – 4 tuba, 9 kohta

  • kahes toas laiad voodid
  • ühes toas kaks eraldi voodit
  • ühes toas kolm eraldi voodit

Pesemisvõimalus on taluhoovil asuvas duširuumis.

Külalistele on tasuta kasutamiseks külmkapid, grillahjud, lõkkepuud.

Ait

Aidas on 3 ruumi – 2, 3, 4 kohaline /võimalus 2 lisakohta/    

Saunamaja

Kaminaruum – 3 kohta Lisaruum – 2 kohta

Suvemaja

  Suvemaja – 4 tuba, 9 kohta Taastatud suvemajas majutame 2009. aastast.